SENIORTRÄFF I VITTSJÖ

VITTSJÖ. För 59 gången högtidlighölls Seniorernas fest i Vittsjö. Det var 1943 som De gamles dag firades första gången. Efter hand ändrades namnet till De äldres fest. Efter alla omdaningar och strukturer vore det kanske på sin plats att kalla högtiden för Seniorfesten? Det kan kanske för någon kännas pinsamt att kallas för äldre?

Äldste manlige deltagare vid seniorfesten var Axel Holmberg och äldsta kvinnliga deltagare mar Ann- Marie Hammar.

Liksom tidigare år började högtiden med högmässa i kyrkan där Carl Erik Adolfson predikade och PRO-kören sjöng. I kyrkan var det premiär för utdelningen av det nya informationshäftet om Vittsjö kyrka.
Högtiden fortsatte i församlingshemmet där PRO-kören fortsatte med underhållningen med visor som var aktuella för 50 år sedan. Carl Erik Adolfson berättade vidare om aktuella händelser som inträffade i Vittsjö för 50 år sedan. Långborden var dukade med bredda smörgåsar som färdigställts av kyrkans kvinnliga medarbetare. Som dessert serverades kaffe och tårta.

Top