CYKELVÄG HAR FÅTT BELYSNING

VITTSJÖ. De skumma och mörka partierna minskar i antal blir mer upplysta. Så har det nu blivit utmed cykelvägen mellan Gåsadammen och förbi Gässlingen, utmed väg 117. Pengar från Leaderprojektet har bidragit till denna upplysning.

Bilden visar den nu upplysta cykelvägen förbi Gässlingen.

Ända sedan cykelvägen blev satt i brukbart skick för många år sedan har farleden saknat belysning och cyklister har valt väg 117 i stället för att ta sig fram. Detta har varit förenat med stor risk med tanke på den kraftiga och tunga trafik som färdas där.
Nu är denna trafikrisk undanröjd och cyklister kan färdas betydligt tryggare när det finns belysning. Nu har även risken minimerats att i mörker komma för nära Gässlingens strandkant. Visserligen är inte dammen så djup men en olycka kan dock inträffa. Denna risk är nu betydligt mindre.

Top