SÖNDAGSKOLANS DAG

VITTSJÖ. Söndagskolans Dag har i Vittsjö högtidlighållits med marsch genom byn. Denna form av firande har pågått sedan mitten av 1960-talet då Sture Hallonsten var kyrkoherde. Redan i mitten av 1950-talet firades dagen mer enskilt och lokalt i de olika samfunden. Även i år firades dagen med marsch genom samhället med Röke Blås i täten och banderoller i tåget. Troligen var Vittsjö långt framme i tiden då det gällde marsch till kyrkan denna speciella dag.

Bilden visar några av deltagarna i tåget till Söndagsskolans dag i kyrkan.

I kyrkan spelade Mats Lunnergård och Sofia Nilsson hade samtalsstund med barnen från söndagsskolan. Söndagsskolans körer samt kyrkans unga körer medverkade med sång och Röke Blås spelade från läktaren.

Top