Utbildning i HLR nu genomförd

 

Deltagarna fick en repetition av ABC som står för Andning, Blödning och Chock. Dessutom utbildning i HLR, det vill säga Hjärt- Lung- Räddning. Därutöver naturligtvis D- HLR, där deltagarna fick en genomgång på hur den nya defibrillatorn skall användas om behov uppstår.

Frågorna var många och engagemanget väldigt stort. Jag är helt övertygad om att personalen vid ICA i Vittsjö idag är fullt kapabla att agera om en olycka med hjärtstillestånd skulle inträffa, samt att de inte är rädda för att just agera.
I Vittsjö finns nu hjärtstartare vid ICA och vid Medborgarhuset.
Eventuellt kommer Lions i samverkan med Röda Korset att under våren starta en kurs i just HLR och D- HLR. Tanken är att den i så fall skulle genomföras vid Medborgarhuset, kanske under januari eller februari. Om kursen blir förenad med en mindre kostnad för den enskilde vet vi inte idag.

Top