Bygget vid Bäckabro klart i juni 2012

 


Kent- Olle berättar att när allt är klart har Bäckabro fått 700 nya m2 för barn och personal. Som det ser ut nu kommer vi att kunna hålla tiden. Detta innebär att allt skall vara klart i maj, juni nästa år. Det är dock mycket som skall falla på plats. En av mina uppgifter är att se till att alla under leverantörer kommer i rätt tid. Om någon är försenad kan detta få konsekvenser för andra, som då inte kan påbörja sina jobb. Så här långt ser det dock väldigt bra ut, alla är väldigt duktiga.

nästa väderskyddsställning förbereds

Top