Järnvägsvagnar åkte bil

VITTSJÖ. Samhället i Vittsjö har blivit en ”sevärdhet” fattigare. I dag transporterades den första av de tre järnvägsvagnarna bort. Under några år har ägaren till Raka Spåret och järnvägs vagnarna försökt avyttra vagnarna. Några intressenter har funnits men har hoppat av. Slutligen blev det Tommy Svensson, Skälmershult  mellan Lönsboda och Vilshult som blev ägare.

Raka spåret startade sin verksamhet 1995 med café och restaurang. Verksamheten blomstrade upp men avtog efter hand. Järnvägsvagnarna kom på plats 1998 från att tidigare varit restaurangvagnar i Åhus. Vagnarna flyttades då till Vittsjö med lastbil. Det behövdes kraftiga don för flyttningen, då varje vagn vägde omkring 40 000 kilo.

Järnvägsvagnen lyfts med två kranar

Vagnarna placerades på nylagd räls intill godsmagasinet och avsikten var att godsmagasinet skulle användas till festlokal medan järnvägsvagnarna skulle utnyttjas som restaurang. Verksamheten avsomnade och de senaste året har det inte funnits någon verksamhet i restaurang Raka Spåret. Godsmagasinet har då och då varit uthyrt bland annat till den årliga spelmansträffen.
Under hela tiden som järnvägsvagnarna har funnits på plats har det tyvärr skett skadegörelse bland annat med utslagna glasrutor och annat fuffens.
Berne Svensson, Bernes Service tillsammans med sju andra delägare köpte Raka Spåret, godsmagasinet och järnvägsvagnarna 2004 då det fanns risk att hela anläggningen med stationshus och Godsmagasin skulle tas bort. Bolaget hade för avsikt att starta en rörelse med korvkiosk och restaurang och detta fungerade ett par år under sommartid.
Tyvärr gick verksamheten med förlust och de andra delägarna hoppa av, säger Berne Svensson.
Berne Svensson blev ensam ägare 2009 med syftet att bevara byggnaderna för framtiden. Men det stora bekymret var järnvägsvagnarna som blev en skamfläck. Slutligen blev det Tommy Svensson som förvärvade de tre järnvägsvagnarna och i dag var det alltså tid för det stora lyftet. Järnvägs vagnarna lyftes upp med två stabila kranar och kvar på rälsen fanns boggihjulen. Dessa hjul trans-porterades med annan bil till uppställnings platsen i Skälmershult.
Vad kommer då att hände med Raka Spårets järnvägsvagnar i Skälmershult?
-Jag får väl se vad som händer. I sämsta fall blir det skrot av vagnarna, sade Tommy Svensson.
På plats Skälmershult finns redan två järnvägsvagnar uppställda på räls och om några dagar finns fem järnvägsvagnar på plats.
Det kom tämligen många åskådare till Raka Spåret för att se det stora lyftet och se att området blir snyggare och attraktivare när vagnarna är borta.


Inom några minuter har järnvägsvagnen hamnat på plats för vidare färd mot Skälmershult.

Top