PÄR BENGTSSON – NY REKTOR I VITTSJÖ

Pär Bengtsson är en man i yngre medelåldern, född och uppvuxen i Osby. Han blev färdig med studierna för 20 år sedan och efter två år med olika vikariat fick han en tjänst på Glimåkra Folkhögskola. Där arbetade han med den allmänna linjen som delvis motsvarar det individuella programmet i gymnasieskolan och har alltså en mycket bra bakgrund för arbetet här i Vittsjö Skola.

-    Det är en fin och bra skola jag kommit till, säger Pär Bengtsson, personalen visar stor omsorg, värme och människokärlek mot både varandra och barnen. Barnen är väluppfostrade och artiga. De hälsar glatt ”Hej Pär” när jag träffar dem på skolgården. Det känns mycket bra.

Pär är en friluftsmänniska och värnar om friluftslivet och trivs med många bollar i luften. Han gillar att resa och besöker gärna Japan och pratar dessutom en ganska bra japanska – kanske beroende på att hans fru kommer från Japan.

Han vill att barnen här i Vittsjö skall ha samma chanser som barnen i de större städerna. De skall bl a kunna få samma IT-utbildning, bli webbdesigners eller annat.

-    Ja, säger Pär, vi planerar för en dag för både barn, föräldrar och personal. En dag – och kväll - som skall ge alla bättre förståelse och kunskap om vad barnen sysslar med på nätet och inse farorna där. Detta kan vi genomföra tack vare att Levins El i Hässleholm och Lions Club Vittsjö-Bjärnum ställer upp som sponsorer. Skolans budget räcker tyvärr inte till denna typ av information.

Pär känner väl till skolans goda, gamla traditioner och vill fortsätta att arbeta i denna anda, som han själv tror mycket på.

Vi hälsar Pär Bengtsson välkommen som rektor i Vittsjö skola och önskar honom lycka till i framtiden.

Top