ÅTERVÄNDARE TILL MHF-JUL

 

VITTSJÖ. Den gamla skolsalen i Gundrastorp skola, numera MHF-lokalen var välbesökt av medlemmar vid årliga julfesten.  Efter något års uppehåll fanns åter spelman Ragnar Carlsson på plats och underhöll med dragspel samt ledde allsång.

Alla deltog med var sin stämma vid allsången i Gundrastorp.

Husmor för julbordet var liksom tidigare år Gunnel Jönsson som dukat upp julens läckerheter.

Återvändaren Bruno Fredlund läste Rydbergs Tomten på ett betonande och vältränat manér som verkligen ”gick hem” hos lyssnarna. Han berättade vidare om sin uppväxt som delvis var förlagt till Vittsjö och den dramatik som drabbade hans moder. Även hans nära släkting var lärare i skolan i Gundrastorp där hon också slutade sin uppgift som lärare.
Efter kaffe med tårta avslutades samlingen med Nationalsången.

Top