VITTSJÖN HÖJS?

 

VITTSJÖ. Den senaste tiden, ja flera år tillbaka har nivån på Vittsjöns yta diskuterats och ventilerats på fler håll och platser.

Nu vilar ärendet hos Vattendomstolen, numera Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Flera intressenter vill genom dämning av sjön höja dess vattenyta till förmån för fiskbeståndet. Andra intressenter vill sänka vattenytan.

I sinom tid kommer utslaget från Växjö och det är ovisst hur detta kommer att låta. Är det så att domstolen beslutar om höjning av sjöns yta kommer nedanstående bild att bli historisk.

 

Så här lågt var vattenståndet 1992 enligt markering på stenen vid Sjöstugans brygga. År 1994 var ytan en decimeter lägre men detta framgår inte av bilden.

Top