GUSTAV ADOLFSBRON ÄR NU BELYST

VITTSJÖ. Ända sedan omkring år 1800 har valvbron Gustav Adolfsbron vilat i mörker. Visserligen har det gamla byggnadsverket varit synligt i dagsljus men nu har ljuset kommit även till den anrika bron med ljus under valven. Dagen före Nyårsafton kom det efterlängtade ljuset som lyser upp ett fint byggnadsminne.

Den gamla valvbron är nu belyst och kan beskådas även under mörker.

 

Bron var i allmänt bruk till 1952 då den nya bron på väg 117 togs i bruk. Trafiken började efter krigsåren bli allt intensivare och tyngre fordon passerade bron. Bedömningen gjordes då att kanske var Gustav Adolfsbron inte byggd för dåtidens tyngre trafik. Därtill var det skarpa kurvor båda sidor bron. Ur ren säkerhetssynpunkt var passagen inte särskilt lyckad i synnerhet för trafiken norrut som hade den långa Skansenbacken att ta sig uppför.  Det var inte bättre för södergående trafik vid halka.
Sedan bron togs ur allmän trafik 1952 var det enbart gående och cyklister som kunde ta sig fram mellan de stora stenarna som markerade att allmän trafik inte var tillåten.
Bron har så att säga vilat i mörker ända tills i fredags. Då hände det sig vid den tiden att Försköningsfonden i Vittsjö kunde se sin sedan länge planering komma i ljuset. Strålkastare lyser upp de vackra valven båda sidor bron. För trafikanter på väg 117 är det ett fint synfält som helt plötsligt uppenbarar sig.

Åke Nilsson (Åke på Skansen) utförde en berömdvärd insats 1988 och 1989. De gamla vattendelarna var raserade av oförståndiga personer men Åke, barfota och med tofflor byggde upp vattendelarna sten för sten, helt ensam. Vattendelarna var och är återställda i sitt ursprungliga läge.

Top