LIONS I VITTSJÖ OCH BJÄRNUM MÖTER JUBILEUMSÅRET 2012.

VITTSJÖ. Efter de just avslutade julfestligheterna känns det naturligt att ta en paus och fundera. Vad var bra och vad var dåligt? Snart är det emellertid dags igen. Vi i Lions ser hoppningsfullt fram emot vårt jubileumsår. Det gör vi genom att sända med några ord på vägen.

Nils Ferlin skriver i sin diktsamling ”Barfotabarn”:
Om våren
Det sitter en gumma med blommor
på huk i en gatuvrå –
Och grosshandlar Bergman J:r
stannar och tänker så:

Du gamla och stillsamma gumma
med ögon skumma av sorg,
du säljer blåsippor, ser jag
- nu köper jag hela din korg!

Och gumman blir glad, kan man veta,
som fattiga gummor bli –
Och somt är väl sant, och somt är väl blott
en fattig poets fantasi.

Lions arbete fortsätter oförtrutet och vi önskar alla våra givare och supporters
ETT GOTT NYTT ÅR.

Top