KVINNOR LÄSER OCH STICKAR I EMMALJUNGA

EMMALJUNGA. 15 kvinnor från Emmaljunga med omnejd har fördjupat sig i Böckernas värld runt kaffebordet i Emmaljunga församlingshem. Var sjätte vecka sker dessa samlingar för läseri och studier av olika böcker inom den skönlitterära världen. Inte nog med denna samling inom bokens värld utan även en annan samling har begynt verka, då inom stickandes värld.

Kvällens grupp av litterära kvinnor samlade vid de ännu tomma kaffekopparna!

Det är inte så att kvinnorna är sysslolösa på kvällarna utan det är den sociala gemenskapen som var en av orsakerna till dessa samlingar. En annan orsak är att aktivera församlingshemmet som står utan aktiviteter flera dagar.  Nu är det extra liv och rörelse minst var sjätte vecka då kvinnorna samlas för att även diskutera böcker och deras läsvärde.

Ledare för träffarna är Viveca Johansson som även var initiativtagare till träffarna. Bokcafé är tämligen ny företeelse i dessa trakter medan dessa träffar har större spridning i genomslagskraft i Mellansverige och i Norrland. En vis spridning av dessa aktiviteter kan förutspås även i våra trakter.
Det talades om trestjärniga böcker (inte att förväxla med något annat!) De flesta av deltagarna hade någon läsvärd bok med sig och pläderade för just detta verk som var något extra läsvärt. Syftet är att ventilera och skärskåda två böcker vid varje samling och givetvis framkom det olika åsikter eftersom smak och uppfattning är ganska olika. Någon hemläxa förekommer inte utan de som vill förkovra sig i kommande verk har givetvis den möjligheten.
Kvinnorna konstaterade att det är kvinnor som mest läser skönlitteratur medan männen håller sig till mer faktaböcker. En av kvinnorna var besviken över sin man som inte ens öppnat boken som han fick som julklapp!

Tre av deltagarna i Bokcafé som intresserar sig för litteratur.

Kvinnorna har trevliga sammankomster där böckers innehåll diskuteras och olika uppfattningar om läsvärdheten där kvinnoöden prioriteras. Träffarna kommer att fortsätta enligt långtidsprognos. Dessutom kommer det omtalade stickcaféet att flytta verksamheten till församlingshemmet. Utöver stickning sysslar dessa kvinnor även med broderi och andra handarbeten.
Det är blivit mer liv och rörelse i församlingshemmet i Emmaljunga!

 

Top