MHF-LOKALEN I GUNDRASTORP SKALL SÄLJAS

VITTSJÖ/GUNDRASTORP. MHF-lokalen, före detta Gundrastorp skola skall utbjudas till försäljning. Detta beslut togs då MHF-avdelningen hade sitt årsmöte i stugan där Erling Thelander omvaldes till ordförande. MHF har ägt stugan sedan 1965 men på grund av minskad aktivitet beslutades att avyttra den gamla småskolan.

MHF-lokalen i Gundrastorp som nu utbjuds till försäljning.

Skolan i Gundrastorp uppfördes 1908, till en kostnad av 4 975 kronor och togs i bruk samma år.
MHF köpte skolan 1965 som då antog namnet MHF-stugan och lägenheten till lärarinnan på andra våningen har tidvis varit uthyrd till privatpersoner. Under åren som MHF varit ägare till fastigheten har flera renoveringar och förbättringar utförts med bland annat ramp för rörelsehindrade. Medlemsantalet i MHF är i sjunkande och därmed har även verksamheten i stugan minskat. Efter flera diskussioner i styrelsen beslutade alltså årsmötet att bjuda ut stugan till försäljning.
Göran Roos från MHF-regionen var närvarande vid årsmötet och skötte förhandlingarna. I styrelsen omvaldes Tord Karlsson och Lennart Björk. Kvarstående i styrelsen är Vera Thelander och Siv Pettersson.
Göran Roos poängterade i ett anförande att MHF är i uppåtgående tack vare satsningar med information i skolor och andra läroanstalter. Särskild satsning sker med information om droger och denna verksamhet sker i samarbete med NTF. Veteranmärke till två medlemmar skulle delats ut men veteranerna var förhindrade att närvara. Årsmötet avslutades med gemytligt samkväm där avdelningen bjöd på semla och kaffe.

Top