Trygg i Vittsjö gör ett bra jobb!

VITTSJÖ. Trygg i Vittsjö gör verkligen ett bra jobb! Detta framgick tydligt i föreningens årsrapport vid årsmötet på tisdagskvällen.Under det gångna verksamhetsåret 2011 blev man tvungen att kalla polis vid 16 tillfälle. Vid minst 23 tillfällen noterade man regnr och identifierade ”misstänkta” bilar. Hur många brott som förhindrats under året finns naturligtvis ingen statistik över. Glädjande visar dock statistiken att Vittsjö verkar vara ¤mindre populärt" i kriminella kretsar!
I snart tio år har Trygg i Vittsjö nästan varje dag och natt patrullerat i Vittsjö, Emmaljunga och Verum med omnejder. Verksamheten kan genomföras tack vare sponsorer och privatpersoner som bidrar med pengar samt inte minst av alla de som bidar som chaufförer. Idag är det ett 50-tal personer, män och kvinnor som varje månad kör ett pass. Uppgiften är helt inriktad på att se och iaktta samt vid behov rapportera, till exempel till polisen. Naturligtvis upptäckts en hel del annat också och ofta kan chaufförerna vid dessa tillfällena bistå med hjälp.
Det finns inga fastställa rundor eller tider. Det är helt upp till det chaufförspar som har passet att bestämma när och var man skall köra. Tanken med detta är att den röda Trygg-bilen kan dyka upp när och var som helst.

Ordf Sivard Strand och sekr Kerstin Jönsson vid årsmötet

Föreningen har ett mycket bra samarbete med polisen. Vi uppfattar att polisen idag ser oss som en resurs och drar sig inte för att ta kontakt. Naturligtvis samarbetar vi även med Trygg i Bjärnum säger Sivard Strand, föreningens ordförande.
Naturligtvis är det viss omsättning på de frivilliga. Har du tid och möjlighet att bidra som chaufför är du välkommen. Mer information finns på föreningens hemsida www.tryggivittsjo.se
Nu under mars kommer föreningen att skicka ut ett informationsblad till hushåll och företag med en önskan om fortsatt sponsring eller medlemskap.
Under 2012 får vi hoppas den röda Trygg i Vittsjöbilen med sina frivilliga chaufförer fortsätta sina oregelbundna patrullrundor med syfta att iaktta och rapportera. Vår bygd behöver dessa vakande ögon!

Top