Bygdens ungdomar i Kulturhuset

Hässleholm Barnkonventionen stod i centrum när Hässleholms kommun bjöd in till Barn- och ungdomskonferens i Kulturhuset. Bjärnum och Vittsjö intog tätpositioner i programmet som leddes av den skickliga moderatorn Gabriella Ahlström. Huvudtalare var barn- och äldreministern Maria Larsson.

 

 

 

 

Barnkonventionen skall genomsyra allt
Programmet var sammansatt av fem samverkande kommunala förvaltningschefer från Hässleholms kommun. Kommunalrådet Urban Widmark hälsade välkomna och lämnade över taktpinnen till Gabriella. Rädda barnens Sverigechef, Agneta Åhlund, inledde med ett engagerat anförande om innehållet i Barnkonventionen och avslutade med några konkreta förslag till politikerna, nämligen att argumentera och debattera utifrån Barnkonventionen och att låta barnens bästa väga tungt innan de fattar beslut. Sen gäller det att motivera genomförarna så att de analyserar och beskriver konsekvenserna för våra barn. Sist, men inte minst, så är uppföljningen och bokslutet viktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De, 12 ungdomar från högstadiet i Bjärnum, var klädda i enhetliga svarta t-shirts och berättade om sin framgångsrika kampanj mot rökning. Utställningen drog många besökare som nyfiket lyssnade till de ungas berättelser.
Folkhälsostrategen Cecilia Ljung berättade hur man i Karlskoga och Degerfors kommuner fått genomslag för Barnkonventionen i den kommunala organisationen.
– Att samråda med unga skall vara lika självklart som med facket, underströk hon.
Barn- och äldreministern Maria Larsson gav exempel på hur unga mår idag och menade att vi alla är ansvariga för barnens framtid.
– Det finns undersökningar som visar att en tredjedel av barnen inte har någon vuxen att tala med, att 385 000 barn bor i hem med riskbruk av alkohol och att ungdomar som lider av ångest och ätstörningar har ökat från 9 till 30 % de senaste 25 åren, menade hon. Vi arbetar på ett lagförslag i syfte att förbättra barnens ställning. De är vår framtid.
SMARTA ungdomar mot rökning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte nog med att de hade en utställning. De tog också mod till sig att kliva upp på scenen i Röda salongen. De gjorde en kort presentation med stöd av Gabriella Ahlström innan de återgick till sin monter.

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART-ungdomarna belönades med en god och omväxlande meny på restaurang Wok Up.

Bjärnum och Vittsjö i blickpunkten
Eftermiddagen inleddes med paneldebatt där förvaltningscheferna tillsammans med två elevrådsrepresentanter redovisade hur långt man kommit med tillämpningen av Barnkonventionen.
– Vi bjöd in ett kommunalråd till Tekniska skolan. Han kom och det tyckte vi var kul, sade en av eleverna. Men när vi berättade om trängseln i matsalen och att det inte ens finns sittplatser åt alla så avfärdade han den som en ”ickefråga”. Vi trodde han kommit för att lyssna på oss. Jag har viss förståelse för att det just nu är problem i matsalen men blev besviken. Han lyssnade inte ens på oss och det gjorde oss väldigt överraskade. Vi tappade helt enkelt förtroendet för politiker vid det tillfället.
Kommunalrådets uppträdande blev en stor plump i protokollet. Alla i panelen beklagade vad som skett och underströk hur viktig Barnkonventionen är och att vi måste tillämpa denna i verkligheten.
Bättre blev det efter fikapausen då man gjorde nedslag i andra verkligheter. Andreas och Mattias från Fritids i Bjärnum presenterade sig tillsammans med en stor barngrupp.
– Vi kallar platsen för DePå som står för ”Demokrati På fritids”, inledde Mattias Johannesson. I Sverige har vi gott om vatten och mat men man behöver fylla på barnens tankar och idéer. Det gör vi genom att de sätter upp lappar om vad vi kan göra nästa dag. Sen sätter vi oss framför blädderblocket, röstar och gör ett enkelt protokoll. När alla fått vara med och bestämma vad som skall göras så tycker de det är roligare att delta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unga från DePå i Bjärnum visade stolt upp sig på scenen och kommenterade hur de jobbar.

I den fullsatta Blå salen berättade Andreas Malm om Vittsjö Allaktivitetshus där aktiviteterna flödar.
– Tror det eller ej men 48 % av deltagarna är tjejer vilket är ovanligt på Fritids. Vi utgår från vad besökarna vill göra och är bra på, vilket gör att det är en naturlig mötesplats för gammal som ung. Vår personal har kompetens och kvalité, säger Andreas stolt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En engagerad men något suddig Andreas Malm (skylls på fotografen)

Top