MÖTE MED X-CONS ORDFÖRANDE.

VITTSJÖ. Jag träffade vittsjöbon och eldsjälen i X-CONS Hässleholm, Philip Gagnemo, på Vittsjöfiket härom dagen för ett samtal om jobbet de gör och om framtiden.

Jag kan inte annat än beundra den intensitet som Philip tar sig an sin svåra uppgift. Han talar inte om problem och motgångar. Sådana skall man övervinna. I stället berättar han gärna och eftertänksamt om vad X-CONS gör och fortsatt kan göra för de drabbade.  Philip var i janurai 2011 inbjuden till  ett möte med Lions i Vittsjö-Bjärnum. Resultatet av hans redogörelse då blev en artikel betitlad ”EN TIDIGARE KNARKARE BERÄTTAR OCH SER FRAMÅT”. Man finner artikeln i www.vittsjo-bjärnum.nu sökord ”Philip Gagnemo”.

Bilden ovan är en arkivbild

X-CON HÄSSLEHOLM startade 09 10 29 som en kamratförening tillkommen för att hjälpa medlemmarna tillbaka till samhället. Ett glädjande bidrag i det jobbet är att  sponsorerna har ökat till antal och skänkta medel. Det är både privatpersoner och företag som bidrar. Det gäller även organisationer som Lions och Rotary. De bidrar även med lämpliga aktiviteter. De kommunala organen och andra institutioner i samhället är tyvärr inte så benägna att ge X-CONS och liknande organisationer det stöd de behöver för att kunna arbeta utan att tigga pengar. Det finns osynliga spärrar för ett rationellt stödtänkande hos de offentliga organen i vårt samhälle. Det trots att de flesta vet hur starka de krafterna är, som gör vad som helst för att sälja sina drogämnen till främst ungdomar.

Kvarngården är ett exempel på aktivtet som X-Cons driver. Dit kommer de som söker stöd. X-CONS lagar och bjuder på mat. Även boende kan ordnas. Alla deltar i det arbetet. Från att ha varit två som träffas dagligen så är det nu åtta medlemmar som ses och hjälper varandra på traven. 

Mycket glädjande är att 19 tjejer deltar i ett projekt. Det är en kurs på fem veckor i konsten hur man utvecklar sig själv. Där ingår en kurs i yoga ledd av Gilda Costa.
Varje lördag träffas medlemmarna i IOGT/NTO:s lokarer vid kyrkan i Hässleholm.
Man bakar pizza, bakar kakor med mera. Att spela curlíng ingår också.    

Vill man stödja X-CONS använder man sig lämpligen av bankgiro 463-7385.
Ett stödmedlemskap kostar 200 kronor per år. På hemsidan www.x-cons.se finns det mer information och kontaktuppgifter när man klickar sig vidare.

Top