ARNE I VERUM ÅTER ORDFÖRANDE I SPF

 

VERUM. Arne Gunnarsson i Malseröd, Verum tog åter tag i ordförandeklubban vid SPF:s årsmöte här om dagen.

SPF bildades 1969 och Arne Gunnarsson blev ordförande 2004 och skötte uppdraget förtjänstfullt till 2011 då Kjell Uno Öhgren tog över. Efter ett år lämnade han uppdraget och Arne Gunnarsson (80+) tog åter tag i ledningen.

Arne Gunnarsson är åter ordförande i Verum SPF.

Förste ordföranden i Verum SPF var Karl E Jönsson och han efterträddes av Erik C Nilsson innan Arne Gunnarsson drog igång verksamheten som blomstrade upp året om.  I styrelsen för SPF i Verum ingår nu förutom Arne Gunnarsson också Birgit Haraldsson, Håkan Håkansson, Inger Winkvist, Anna-Greta Ivansson, Stig Nilsson, Curt Nilsson och Ingvar Persson. Arne Gunnarsson har lovat endast ett år som ordförande och ny ledare är då på gång!
SPF i Verum har nu 74 medlemmar (var åttonde av befolkningen i Verum är medlem). Faktum är dock att det finns flera medlemmar från andra orter som har funnit föreningen attraktiv.
Föreningen har regelbundet sammankomster varje månad och närmast i tur bli det modevisning den 13. En glesbygdsförening som hjälper till att hålla landsbygden levande med nya friska vindar.

Top