BYALAGET I EMMALJUNGA VERKAR FÖR BYGDEN

 

EMMALJUNGA. Byalaget i Emmaljunga verkar för ortens överlevnad och framtid. Detta framkom vid årsmötet där Egon Johansson omvaldes till ordförande. Vidare beslutade Byalagets årsmöte att verka för sänkt hastighet och befogade övergångsställe i samhället. Byalaget har 83 anslutna hushåll varför totala medlemsantalet uppgår till betydligt fler.

Fyra medlemmar i Emmaljunga Byalag fortsätter diskussionerna vid kaffebordet.

Styrelsen omvaldes i helhet och består förutom ordföranden av Viveca Johansson, Gunilla Svensson, Alf Svensson, Ola Alm och Rolf Nilsson. Medlemsavgiften blev oförändrad med 50 kronor för familj samt 25 kronor för enskild medlem.
Under förra året var flera aktiviteter ordnade som Valborgsfirande, flera cykelturer samt information om säkerhet i och utanför hemmet. En hjärtstartare har inköpts och bekostats av Byalaget där 16 personer har utbildats att sköta denna livsuppehållande apparat.
Vid årsmötet diskuterade flera aktuella ärenden för att öka trivsel och säkerhet i Emmaljunga med omnejd och styrelsen fick i uppdrag att delegera aktuella ärenden. Årsmötet avslutades med trivsamt samkväm i idrottsföreningens klubbstuga.

Top