ÅRSMÖTE I BJÖRSTORP SKOLA

 

EMMALJUNGA. Björstorp gamla skola ägs numera av Björstorp skolas fastighetsförening som höll sin årsstämma i lärarbostaden. Till ordförande omvaldes Kjell Nilsson liksom ledamöterna i styrelsen. Ann- Charlotte Nilsson och Bengt Winkvist.

Tre medlemmar i Björstorp skolas fastighetsförening vid fika i lärarbostaden. F v Anders & Emma Larsson samt Ann- Charlotte Nilsson.

Björstorp skola byggdes redan 1877 och skolverksamheten upphörde 1965. Därefter hade Hemvärnet sitt tillhåll i skolan som låg nära intill sammanslutningens bevakningsobjekt. Sedan hemvärnsområdet avvecklats blev skolan till salu och då bildades Björstorp skolas fastighetsförening 1973. Sedan dess har föreningen drivet verksamheten i den lilla byn utanför Emmaljunga.
Under förra året hade föreningen 20 betalande medlemmar som betalade 20 kronor i årsavgift. Vid några tillfällen har lokalerna varit uthyrda till andra sammankomster. Den största tillströmningen av besökare var vid besöket av ungdomar från det drabbade Tjernobyl. Preliminärt datum för årets besök bli den 31 juli.
Under innevarande år planeras staket runt tomten och en del andra förbättringar skall utföras. Även i år kommer ungdomar från Tjernobyl på besök och underhåller med sång och musik. Årsmötet avslutades och ett trivsamt samkväm följde.

Top