Intressant fiskestämma

VITTSJÖ. På onsdagskvällen höll Vittsjö nya Fiskevårdsområde sin årliga fiskestämma. Platsen var Furuliden och stämman genomfördes under ledning av Karl-Eve Lunnergård. Efter sedvanliga årsmötes förhandlingar kunde konstateras att styrelsen i stort sett oförändrad fick fortsatt förtroende under det kommande året 2012.

Under året har föreningen gjort en del insatser för att öka bland annat tillgängligheten till våra sjöar. Vid minnesstenen har det iordningställts en båtplats, vid Oresjön har en båtisättningsplats skapats och sedan tidigare har en brygga samt en båtisättningsplats skapats vid Bäckabro. Föreningen har under året lagt mycket kraft på projektet ”Vattenmiljö Vittsjö”.

Vid stämman avtackades Ingvar Johansson efter nästan 30 år som aktiv i styrelsen.

Kurt Hagenrud var inbjuden att berätta om det aktuella läget vad gäller projekt ”Vattenmiljö Vittsjö”. Detta Leader- projekt som drivs av bland annat Fiskevårdsområdet ligger just nu hos Mark och miljödomstolen i Växjö. Ett problem som funnits är svårigheten att tydligt beskriva den påverkan en ny reglering av vattenstånden i sjösystemen sommartid skulle ge för stränder, djurliv, vattenkvalitet, fiske och båtliv. Samtidigt gäller detta också den påverkan ett sparande av vatten i sjösystemen vid Vittsjö skulle ge för Vieån och motsvarande växt och djurliv där. Vid mötet framkom också lite olika uppfattningar om huruvida den sällsynta tjockskaliga målarmusslan förekommer i sjösystemen eller inte. Kurt trodde att huvudförhandling i ärendet kan komma senare under våren. Detta skulle då innebära att en dom kan väntas några månader senare.

Kopplat till reglering av vattennivån i Vittsjön beskrevs ett fenomen. Det hade vid samma tidpunkt konstaterats olika vattennivåer vid olika platser i Vittsjön. I detta fall var det högre vattennivå vid Gundrastorps kvarn än vid Ubbalt. Olika teorier diskuterades och Kurt Hagenrud var intresserad att veta mer i ärendet. Den oinvigde slogs av tanken att kanske vinden kan påverka. Under sommaren har vi ofta en sydvästlig eller västlig vind. Att denna vindriktning likt i andra sjöar eller hav kan skapa olika vattennivåer vid samma tidpunkt, kanske är en lösning på problemet.

För flera av de närvarande var en viktig punkt på dagordningen möjligheten att anmäla intresse för deltagande i årets kräftfiske. Under mötet togs beslut att försöka genomföra kräftfiske även i år. Några i styrelsen kommer längre fram att genomföra provfiske efter kräftor, resultatet av detta provfiske kommer att utgöra grund för styrelsens beslut. Om det kommer att genomföras kräftfiske är datumen 10-11 samt 24-25 augusti då aktuella.

Top