Lionmöte i Vittsjö

VITTSJÖ. Tjugoåtta lionsmedlemmar från klubbar i zon1 i sydvästra distriktet deltog i verksamhetsårets sista zonmöte som arrangerades av lions club Vittsjö/Bjärnum och gick av stapeln på Pensionat Wittsjöskog.

Rolf Jacobsson (LC Traryd) och Bert Oredsson (LC Vittsjö Bjärnum)

Klubbarna i zonen är Hässleholm, Lönsboda, Osby,  Traryd, Tyringe, Vittsjö/Bjärnum, Älmhult och Östra Göinge, som alla var representerade de har tillsammans 240 medlemmar.
Zonordföranden (zo) Bert Oredsson hälsade välkommen till den lilla byn med den stora lionsklubben och ett nyblivet allsvenskt fotbollslag.Han tackade den egna klubben för att de åtagit uppdraget.


Klubbarna avrapporterade om medlemssituationen och hjälpkassorna och informerade om sina in-samlings och hjälpinsatser i vår.

Nytt verksamhetsår med nya tjänstemän, presidenter, sekreterare, kassörer osv börjar den 1:e juli. Zo påtalade vikten av utbildning och propagerade för ett par endagarskurser för presidenter och övriga i presidiet. En kurs slutet av mars och en i början av maj. Han menade också att det är av största vikt att klubbarna är representerade vid kommande distriktsmöte i Lönsboda den 14/4.

Rapport från senaste distriktsrådsmötet lämnades och en översiktlig redogörelse för lions organisation för de 1,4 milj. medlemmarna i mer än 200 länder presenterades.

Till ny zo valdes Rolf Jacobson Lions club Traryd och till vzo valdes Bosse Pehrsson lins club Östra Göinge.

Efter beslut att höstens distriktskonferens i september skall arrangeras av Lions club Vittsjö/-Bjärnum berättade Hans Mathiasson från Lions club Hässleholm om sina upplevelser i samband med förra årets convention i Seattle USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo Bert Oredsson avtackades av pågående zo Rolf Jacobson med en blomsterkvast och förklarade därefter mötet avslutat.

Top