BLÅBÄRSSKOGEN I VITTSJÖ ÄR ÅTERUPPSTÅNDEN

VITTSJÖ. Tack alla som medverkar så att vittsjöborna återfår sin Blåbärsskog.

Tacket går till alla ansvariga i kommunen, Gunnar Swärdh med kollegor, som ”hörde mitt nödrop”. Ett mer direkt tack går givetvis till Tommy, som höll i tömmarna och till Arn och Lova, vilka stod för kraften vid upp- rensningen. Jag förstår, efter att ha ”inspekterat” arbetet, att en del hårt arbete återstår för vårt nordsvenska röjarlag.
När nu kommunen har hörsammat uppropet att återställa Blåbärsskogen så vore det bra om Vatten- skidklubben flyttade på ”raddan” av reklamskyltar som fångar blicken och stör skönheten när man kommer från Bäckabro och passerar Sjöstugan. Det finns många bra platser längre söderut, mellan träden, i skuggan, där skyltarna kan placeras utan att de mister sitt informationsvärde. Med den placeringen fångar man de promenerandes blickar bättre och under en längre tid av promenaden.

Top