ETIOPIEN TREDJE RESAN, Del 5

 


WONDO GENET

Wondo Genet är så vitt min omgivning vet Ethiopiens enda skogshögskola. De nyanlända har bokat in sig där och även bokat för mig så jag får väl finna mig i den standardhöjning det innebär att medfölja dit när det kvällas. Hit hade även Gunilla och Bengt Göransson anlänt men var krassliga så de hade stannat i sitt rum och inte kommit med till Koffale. Gunilla är Anders dotter och tillika min granne i Snärshult. Så visar det sig att på skolan finns ett sågverk med uppsågat virke i, för oss användbara dimensioner. Sågverkschefen är en trevlig man som gärna visar runt och visar  även sågen. Sågen är en cirkelsåg med storklinga av den typ jag själv har och som var vanlig hos köpsågverk i Sverige på 50 – 60 talet. Allt verkar vara väl hållet och på platsen är ordning och reda. Så vi vill köpa!  Nä  -  chefen där, kunde inte sälja utan sådant sköttes av skolans kontor. Och skolan har många kontor. Men vi visas till det aktuella. Men här finns en hierarki som gjorde att vi hänvisades från den ene till den andre. När vi till sist hamnade hos en ”högis”, en kvinna, så visade det sig att hon inte hade befogenhet att sälja trävaror utan det låg på högste chefen och denne var på sammanträde i en stad ganska långt härifrån. Så det var att återkomma dagen efter. Gunilla som är mest  språkkunnig av oss tar över förhandlingarna så vi övriga kan fara tillbaka till Koffale för husjobbet. Förhandlingarna tog, med alla detaljer, så där en arbetsdag men framåt kvällen kommer en framgångsrik förhandlare med virket på en bil. Men Gunilla fick betala en disel-tankning innan det blev resa av. Och rullar, för att rulla på plankorna, under huset, dessa  skär vi upp av de rundaste eukalyptusträden vi kan finna. Jo det går att rulla huset såväl som kasa det. Men egentligen är ingen av metoderna vi kan tillämpa riktigt optimal. En ordentlig rullbädd hade fodrat minst en omgång plankor till att använda. Men i Afrika får man göra som man sade förr i tiden i Göinge. ”Man får lista sig”!

PREMIERING

Från Addis Abeba kommer så Qes Dawit Tufa( kyrkans president) och ordnar en liten ceremoni och för att uttrycka sin och församlingens tacksamhet till oss. Som tagit initiativ och delvis även flyttat detta hus överlämnar han nu varsin högtidsdräkt till oss verksamma. Det är en Oromodräkt  som används vid högtidliga tillfällen i den provins där Koffale ligger, alltså Oromo.

INTE FÄRDIGT

Nä vi når inte riktigt fram med huset. Det fodrar en omgång till och då måste plintarna vara färdiggjutna på sin plats. Hur planerna för detta framöver är tänkta är  jag inte informerad om så det skall bli intressant att se vem eller vilka som fixar den sista biten och infogar huset i kliniken. Nåväl  -  vi västerlänningar har alltid bråttom. Själv hade jag fjorton dar att använda och alla från Europa eller USA  tycks ha det gemensamt att inte hinna med vad de skulle vilja göra. Men i Afrika finns gott om tid!  Ofta mycket gott om tid !

MYCKET BARN

Det finns mycket barn,  vart man vänder sig i landet. I städer såväl som på landsbygd finns otaliga barn överallt. Mycket charmiga och mycket verksamma. Statistik talar om Ethiopien som en ung nation. Petros fru, Alemnesh Ayele visade stolt sin tvåårige son och klappade sig sedan på magen och sa, ”här är nästa”!  Förmodligen finns inget barnagaförbud. När någon unge hittat på något hyss  så var det ofta som någon fäder omgående avbasade denne unge med en käpp på stjärten. En stunds gråt av ungen. Sen när pappa var utom synhåll. Full fart igen utan tårar. Kanske trots detta så ingav relationen föräldrar barn en känsla av mycken kärlek.
LANDET  ETIOPIEN
För mig är detta land svårt att karaktärisera. Ett gammalt land. Många tusen år. Synes ha haft mycken kontakt med gamla Israel. Kejsarna Menelik och Haile Selassie hävdade ju med stor emfas sin härstamning  från den gamla Davidiska kungaätten. Bibeln har ju även många ställen där etiopier och ställen i Etiopien anges. Och så har många utsagor från Etiopien också. Landets kärna har ursprungligen legat längre norrut men Menelik II s flytt av sin huvudstad till Addis Abeba har förskjutit landets tyngdpunkt söderut. Det största och talrikaste folket inom landet, oromos, har tydligtvis blivit allt mera inflytelserikt på, synes det, amharas bekostnad. Dagens uppdelning på provinser med begränsat självstyre är nog en, politiskt, riktig åtgärd.

Top