TRAKTORPULLING DROG MÅNGA TILL BJÖRSTORP

 

BJÖRSTORP. Hela LRF-familjen i Gundrastorp var engagerad vid tävlingen Traktorpulling i Björstorp. Jerry var tävlingsledare, Lena tävlande och sålde korv medan sönerna Martin och Arvid tävlade på arenan. Det var tredje året som lokala LRF arrangerade denna tävling och i år kom det 550 betalande besökare. Därtill kommer yngre ungdomar och funktionärer som kom in gratis. Sammanlagda åskådarsiffran kan nog uppskattas till omkring 700.

Publiken höll sig snällt inom säkerhetsmarginalen bakom avspärrningarna.

 

 

 

 

Tävlingen var uppdelad i fyra klasser, traktorer under 4 500 kilo med tvåhjuls drift, traktorer 4 500 kilo till 7 000 kilo, tvåhjulsdrift samt traktorer upp till 7 000 kilo och traktorer över 7 000 kilo, båda dessa klasser med fyrhjulsdrift.

Tävlande skulle dra en tillkopplad ”släde” som vägde omkring 25 ton. Olika vikter gällde för de skilda klasserna. Desto fler tävlande med ”full pull” desto tyngre belastning. Det var långt ifrån alla som lyckades med full pull, de stipulerade 100 metrarna. När påhänget blev för högt började drivhjulen gräva ner sig bland matjord och kompersten med fördjupningar i materian. En traktor med speciell snöplog jämnade till ytan och sedan packades marken innan nästa tävlande gav sig i kast med släden.

När den röda flaggan föll och den gröna kom upp då var det dags att dra igång. Det var slitna drivhjul och det var drivhjul som var upp emot en halv meter breda. Oavsett utrustning gällde det att ta sig fram den 100 metrarna för att nå full pull. Några hade sannolikt manipulerat med insprutningen av diesel då mängder av svart rök gav anledning att tro detta då röken under kort tid skymde solstrålarna. I stort sett gällde samma förutsättningar för de 35 deltagande ekipagen.

Uppskattad humoristisk kommentator var Ingmar Roslund från nabosamhället. Denna tävlingsdag var också födelsedag för en yngling från Hjärnarp som passade på att fylla 17. Ett leve och sång hyllade jubilaren som också kom på andra plats i sin klass.

Varje traktor skulle invägas före tävlingen för att hålla sig inom viktklassen. Nog hade en och annan traktor behövt lite extra tyngd i frampartiet då framhjulen under korta stunder svävade fritt i den mullblandade luften. Vid byte av viktklass tyngdes släden av bland att 1 400 kilo extra men i något fall fick tyngder lyftas av släden då bördan blev allt för påfrestande. Arenan började med svagt nerförlut för att övergå i en minikulle i mitten och sedan var det mer fritt fram de sista tiotal metrarna.

Utom tävlan deltog en specialbyggd Volvo traktor med 300 hästkrafter och det blev full pull på tämligen kort tid. Annars höll sig styrkan mellan 55 och upp till 250 hästkrafter. Ja till och med 300 hästkrafter som gav kvinnan första placering i sin klass.

Allt tyder på att det blir traktorpulling även nästa år.

Bästa resultat j klass 0- 4 500 kilo: 1. Daniel Nilsson Munka Ljungby 88 meter, 2. Jan Nilsson, Ängelholm 86,2 meter, 3. Johan Nilsson, Bassholma 76,5 meter.

Klass 4 500- 7 500 kilo: 1. Jörgen Pettersson, Hjärnarp, 88,7 meter 2.Marcus Dahlman, Hjärnarp, 88,3 meter, 3. Leif Gunnarsson, Skånes Fagerhult 84,3 meter.

Klass 0- 7000 kilo, fyrhjulsdrift. 1. Martin Wallin, Hjärnarp 95,8 meter, 2.Per Sandberg, Farstorp 87,9 meter, 3. Daniel Salomonsson, Markaryd 85 meter.

Klass över 7 000 kilo fyrhjulsdrift: 1. Karin Sandberg, Farstorp 71,3meter, 2. Joakim Lindqvist Broby 58,2 meter, 3. Petra Gunnarsson, Skånes Fagerhult 58 meter.

Den största kön var vid utspisningstältet där korv med bröd eller en enkel fika hägrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Olsson utanför sitt fordon efter avslutat värv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvid Olsson väntar i sin traktor på den gröna flaggan som ger fritt fält i 100 meter.
Top