25:e SOMMARAKADEMIN HAR BÖRJAT

 

en 25:e Sommarakademin började i Vittsjö i måndags. Kursen fortsätter i Bjärnum på tisdag och avslutas i Hovdala på onsdag. Även i år var kursen fulltecknad med maximalt 55 deltagare från Skåne, Halland och Småland. Årets genomgående tema var Mat- Människa- Landskap där skilda föreläsare talade om det ämne de bäst behärskade.
Första föreläsningen hölls av professor Göran Burenhult, Gotland och som ämne hade han: Det ofullkomliga djuret. Människan, maten, motionen och myterna. Han ansåg människan vara fantastisk som föder levande avkomma, även under vatten. De folksjukdomar som människan drabbas av är ofta självförvållande. Han gav glimtar från människans ursprung som ansågs vara från apsläktet där människan under miljoner år vidare utvecklats till människa som efter hand har anpassats till sin miljö.

Göran Burenhult som föreläsare vid Sommarakademin

 

 

 

 

 

 

 

Beträffande mathållningen är det klimatet som bestämmer födan som för cirka 30 miljoner år sedan bestod av frukt och bär men efter hand har födan övergått till industriell sådan. Bristsjukdomar har kommit till människan genom ändrade kostvanor. Människans kosthållning är inte anpassad till brödbak eller pizza! Den omtalade hälsonyttiga mjölken är avsedd för kalvar och inte människor, berättade Burenhult. Det extra salt som människan kryddar maten med var mer eller mindre skadlig då normal föda innehåller tillräckligt med salt för människans behov.

När det gäller fötterna framhöll föreläsaren att dessa var avsedda att trampa terräng och inte hårda golv som till exempel betong. Fötternas skötsel är därmed minimal då det är synnerligen svårt för en människa att balansera på en fot.

Den beryktade husmanskosten är ofta upphov till många sjukdomar där salt och olika spannmålsfödor är direkt hälsofarliga. Då det gäller rökning berättade föreläsaren att årligen avliden åtta tusen människor i Sverige medan omkring 600 personer avlider i trafiken! Medellivslängden i landet har ökat och detta beror till en del på alla de varierande piller som årligen konsumeras.

Slutuppmaningen för bättre hälsa var: Ät allt utom socker och spannmålsprodukter!

BÄNKAVÄLLING

Fil dr Håkan Jönsson, Lund höll sig till ämnet Skånska mattraditioner – från bänkavälling  till Nya Skånska köket. Han berättade om olika matvanor och olika tider i Skåne där kulturella livet spelade in. Beträffande Skåne ansågs detta landskap då tämligen fattigt men skåningen i sig själv var rödlätt, påklädd och ätande. De upp till nio måltiderna varje dag under sommartid kunde innehålla bröd i alla lägen med ägg som var en statussymbol för att inte tala om spettkaka och tjock senapssås. Saltad fisk gav rikligt protein medan lax sex dagar i veckan vid fiskelägen ansågs tämligen enformigt.

Det nya skånska köket var inte särdeles hälsonyttigt men den senare tiden har allt fler upptäckt naturens eget skafferi där nygamla örter har kommit fram på matbordet och de gamla recepten har åter kommit fram vid matlagning. Föga aptitligt var nog Falsk korvkaka tillagade av fläsksvålar! Båda populära föreläsarna tackades med var sin Vittsjösouvenir. Välkände och populäre föreläsaren Anders Ödman höll offentlig föreläsning för upp emot 100 besökare där han orienterade om Medeltida Megaprojekt och delvis matvanor. Hans uppskattade föreläsning berörde de långa kanaler som byggdes på 700- talet samt olika borgar och deras utförande.

När det gällde Lund fanns där en kyrka redan i början av 1000-talet innan nuvarande domkyrka uppfördes. En del av stenen till domkyrkan ansågs komma från Helsingborg och Göinge. Beräkning har utförts som ger vid handen att det behövdes 75 oxdragna vagnar som transporterade stenblock på vardera cirka 500 kilo. Det var brist på arbetskraft i Skåne och därför importerades slavarbetare bland annat från Tyskland. När kyrkan i Lund var färdigbyggd förflyttades slavarna till någon av de andra  300 kyrkor som uppfördes i Skåne.

När det gälle forntida borgen Trälleborg kan det mycket väl ha varit en depå för trälar och slavar från utlandet då de förvarades där och sändes vidare allt eftersom behov förelåg.

Håkan Jönsson som berättade om Skånska mattraditioner.

Top