SPELMANSSTÄMMA PÅ VITTSJÖ SKOG

 

VITTSJÖ. Årets spelmansstämma i Vittsjö återvänder till ursprunget, Vittsjö Skog. I blygsam skala startade Spelmansstämman i Vittsjö 1999 på Vittsjö Skog men ganska snart blev det en stor samling av musikanter från Skåne, Småland och Halland samt även några mer långväga spelare.

Bilden visar en del av den stora ”orkestern” som förra året spelade vid godsmagasinet.

Ganska snart flyttade verksamheten till Raka Spåret där det fanns mer lämpade utrymmen att tillgå. Dels var det ”salongen” i godsmagasinet och dels var det utrymme i de tre järnvägsvagnarna där mindre grupper kunde idka sin spelande hobby. Dessutom fanns öppna planen under tak och dit kom åhörarna som fick lyssna till musik från många instrument under ett par timmar. De ljuvliga och svängiga tonerna ljöd över samhället och fler och fler drog sig till godsmagasinet.
Nytt för i år är att spelmansstämman förläggs åter till Vittsjö Skog då spårbundna järnvägsvagnarna har försvunnit från godsmagasinets spår
Promotor och idégivare var och är musikern Malin Bengtsson. Genom sina kontakter med andra spelmansstämmor har hon lyckats få samman upp till 70 spelmän som gärna drar sina bälgaspel eller frambringar toner på andra instrument.
Spelmansstämman börjar lördag den 15 september klockan 13 för att en halvtimme senare övergå i allspel. Under hela eftermiddagen finns det möjlighet att lyssna på spelmännen som dock gör ett kortare uppehåll klockan 15 för fikarast. Spelmansstämman är värt ett besök för att lyssna på kända melodier från kanske 70-talet spelmän.

Top