SOMMARKVÄLL I BIBLIOTEKET

VITTSJÖ. Sommarkvällsträffen vid Vittsjöborg blev flyttad till biblioteket på grund av rådande väderleksförhållanden. Sång- och musikgruppen underhöll vid ett par tillfällen. Claes Ruderstam höll sin historiska berättelse om gamla tiders Vittsjö.

Hembygdsföreningens sångare och musiker som underhöll i biblioteket.

Han berättade att biblioteket/kulturhuset uppfördes som bostad 1906. I huset har dessutom förekommit söndagsskola och även pensionat. Turerna med bibliotek började innan invigningen till bibliotek slutligen skedde 1986. Berättelsen fortsatte med den gamla bebyggelsen och dåtidens stora marknader och postkontorets öppnande.

Sånggruppen inledde givetvis med ”Var välkommen till Vittsjö” och fortsatte med Röda stugan. Vidare följde flera hembygdsbetonade visor och gruppen avslutade med ”Farväl sommaren”. Som extra nummer kom lite mer sommaraktiga toner! Gruppen tackade för sig med unison bugning!

Top