VILDSVIN BEARBETAR I PORRARP

PORRARP. Tiltvändarna i Porrarp är inte kvalificerade för någon form av plöjningstävling. Allra minst som deltagare i VM eller SM, inte ens i DM. Det är fyrbenta markberedare som även kallas vildsvin som varit i farten och bökat upp stora delar av en för tillfället obrukad åker.

Den gamla åkern är tämligen misshandlad efter nattligt besök av vildsvin.

Nu kan sägas att åkerbiten är brukad men inte i det skick som vore önskvärt. Bearbetning har skett fläckvis på tre områden av åkern. Förmodligen har jordvändarna tagit de mest aptitliga områden till en början för att fortsätta vid lämpligt tillfälle.

Uppskattningsvis är det omkring 500 kvm som har bearbetats. Kännare inom området antar att det varit en flock på 35 vildsvin, äldre och kultingar som sökt föda.
Andra sidan björkridån finns (fanns) fortfarande mark som inte har fallit i smaken. Ännu! Vildsvinet är flockdjur och företrädesvis även nattdjur vid sökande av föda. Vid goda och näringsrika år kan suggan föda två kullar kultingar per år.
Som skogsbrukare är vildsvinet en tillgång då barkborrar och andra skadedjur i marken är en delikatess för de vilda svinen. Dessutom bearbetar de marken främst då det gäller sökande av ek- och bokollon.

Top