OMFATTADE PROGRAM VID JULENS SÅNGER

VITTSJÖ. Ljuset dämpades i helgedomen och i procession tågade de 30 deltagande sångarna i kyrkokören in samt intog sina platser under Triumfbågen i programmet Julens sånger. Hela tiden sjungande hymnen om Hosianna medan Mats Lunnergård spelade tillsammans med trumpetare och enmansorkestern.

Lucian och hennes följe som framträdde i Vittsjö kyrka.

Första gången detta program presenterades var med Curt Nilsson som organisatör för scouternas Lucia var 1977. Då var det Maria Ödman som var Lucia för följet som framförde flera av julens sånger under en programtid på cirka 45 minuter.

Årets program var något! längre, en bit över två timmar. Tiden blev särskilt lång för de besökare som bänkade sig vid öppnandet av portarna 30 minuter före högtidens början. Besökarna som var något färre än förra året, delvis beroende på SMHI:s klass I-varning, fick stämma i tillsammans med kören i psalmen Gå Sion din konung. Kören fortsatte med några sånger innan ljuset åter dämpades.

I skymningsbelysning började Luciasången, Natten går… ljuda allt starkare allt eftersom de 30 deltagarna kom in och radade upp sig sjungande de kända sångerna om Julhelgen och dess ankomst. I följet fanns utöver Lucian Frida Blomqvist med LillLuciorna Ebba Malm och Maria Håkansson sammanlagt cirka 30 deltagande med Luciatärnor och stjärngossar. Flera sånger framfördes och de fyra adventsljusen tändes innan utgångssången, Natten går, sjöngs. ”Luciamamma” var Kerstin Sturesson.
Kören och besökarna sjöng Nu tändas tusen, till ackompanjemang av piano, trumpet och orkestern. Bibeltexter lästes och kvällsandakten hölls av Calle Präst.

Kyrkokören var flitigt aktiverad under Julens sånger.

Mot slutet av programmet fick besökarna tillsammans med kören stämma upp i När Juldagsmorgon glimmar. Kören fortsatte med Stilla Natt. Mats Lunnergård delade ut flera sångarmärken till medlemmar som varit aktiva i fem år eller mer. Dessutom delads det ut presenter till gäster och solister.
Helt traditionsenligt avslutades konserten O Helga Natt och även besökarna fick stämma in under sista versen.

Några av besökarna i Julens sånger, sett från ovan.

 

Top