JULMARKNADEN I ATELJÉ GÖTESDOTTER.

 

BJÄRNUM. På söndagen klockan 13.00 öppnade Gunnel Götesdotter porten för en väl förberedd julmarknad. Ett tiotal marknadsförare var beredda att göra affärer fram till klockan 17.00. En konkurrerande tillställning i byn gjorde att förväntad tillströmning av köpare reducerades mot beräknat. Troligen spelade även vädret en roll då det inte inbjöd till en promenad efter att man besökt det centralare evenemanget.

 

 

 

 

 

 

 

Antalet besökare är svårt att uppskatta men uppgick troligen till mellan hundra och hundrafemtio. De flesta kom med bil men några åkte på vagn förspända av två hästar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljetten för den färden var 10 kronor. Lions Club arrangerade det tillsammans med sponsorn Snapphanebygdens Sparbank. Lions sålde även grillad korv ute på gården och hade en trio av amatörer som bjöd på julsånger. Förhoppningen inför nästa är att julmarknaden kan vidmakthållas..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top