LODJUR DÖDADE RÅDJUR VID MALSERÖD

MALSERÖD. Endast några tiotal meter från Gert Hallqvist och Karin Nellbrings bostad utspelade sig ett drama natten till torsdagen. Då miste ett råbockskid sitt liv efter angrepp från ett lodjur. Viltexperter skall nu spåra om det kan ha varit samma lodjur som varit synligt vid Osby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Henriksson och Bertil Nilsson från länsstyrelsen undersöker det dödade rådjuret.

Dramat skedde tydligen i tysthet då närboende inte hade märkt något av dramat. Efter dödande av rådjuret hade lodjuret släpat sitt offer ner för en brink men när marodören skulle upp för nästa brink blev det för arbetsamt och offret lämnades kvar.

Lodjuret hade fått sig ett färskt skrovmål då det ena låret var uppätit. Sen hade lodjuret försvunnit från brottsplatsen. Viltexperterna ägnade några timmar att spåra lodjurets flyktväg för att om möjligt finna någon spillning i spåret. Detta skall i så fall identifieras genom DNA för att jämföras med spillning från lodjur vid Osby för att konstatera om det är samma djur.

Ett rådjur varje vecka är matsedeln för lodjur i norra Skåne. Som regel är det de svagaste djuren som lodjuren ger sig på medan de mer livskraftiga har större chans att fly undan.

De kraftiga tampdynorna från lodjuret syntes ganska tydlig i snön.Top