RÄDDNINGSVÄRNET I VITTSJÖ FINNS TILL HJÄLP

VITTSJÖ. Den kanske minsta men den mest samhällsnyttiga föreningen har hållit årsstämma. Det är Räddningsvärnet, tidigare brandvärn som kallat medlemmarna och supportrar till årligt val som hölls i brandstationens lunchrum, vägg i vägg med räddnings(brand)bilarna. Föreningen har 14 medlemmar varav tio ur räddningsstyrkan.

Tre ur personalen i räddningsstyrkan i Vittsjö intar lekamlig föda efter förhandlingarna.

Under förra året larmades räddningsstyrkan 17 gånger till olika uppdrag. Den största händelsen var en brand i en av byarna där den eldhärjade byggnaden brann ner till grunden trots medverkan från tre stationer. För att vara helt alerta vid utryckning till hjälp har värnet haft 19 övningar av skilda slag. Numera är räddningsvärnet i Vittsjö medlemmar i Sveriges frivilliga brandkårer där alla har en extra försäkring samt får hjälp att bland annat informera allmänheten om verksamheten. Räddningsvärnet har medverkat vid flera offentliga tillställningar för att visa upp sig och den utrustning de har tillgång till.
Inför innevarande år kommer räddningsvärnet att rycka ut till de larm de blir kallade till. Önskemålet är att värnet blir kallade till alla uppgifter där de kan göra en insats. Närheten och lokalkännedomen är ett plus för räddningsvärnet i Vittsjö.
Till ordförande omvaldes Martin Andersen och till ledamot i styrelsen för två år omvaldes Martin Larsson. Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år är Mikael Jönsson. Förhandlingarna klarades av med snabbhet och alla deltagarna i årsmötet samlades till samkväm med smörgåstårta.

Top