Lions fortsätter hjälpa

NEPAL. Det är snart sex år sen Lions byggde en syskola i södra Nepal. Den 7 mars är en stor dag för 44 elever som bestämt att de vill öppna egen systuga. För 50 kronor per år får de leasa en symaskin. Det sker vid en stor ceremoni.

Symaskinen måste vårdas

Nepal är ett fattigt land
Landet är ett av de fattigaste länderna i världen men är rikt på invånare, nästan 30 miljoner, på en tredjedel av Sveriges yta. De fattigaste familjerna tvingas ibland sälja flickorna till prostitution i grannlandet Indien. Lions samarbetar med sociala myndigheter för att fånga upp fattiga flickor som istället får en ettårig sömmerskeutbildning.
Skolan ger valuta för pengarna
En utbildningsdag med helpension kostar cirka 15 kr/elev så utbildningen är väldigt kostnadseffektiv. Årlig fadderpeng är 1200 kr. Vill du stödja Lions verksamhet vid skolan är du välkommen att bidraga via Lions hjälpkonto 90 1948-0. Märk betalningen ”LWSTC Nepal”.

Här följer bilder från skolan:


Morgonsamling med yoga och nationalsång varje morgon

Lektioner på skolans innergård är vanliga

Här tröskar eleverna riset som skördats i skolans trädgård


Systrarna Tripati är färdigutbildade sömmerskor

Nahal Mehrnoush från Jönköping var volontär i drygt 3 månader. Hon har tagit bilderna.

Top