EMMALJUNGA BYALAG VILL HA CYKELVÄG

EMMALJUNGA. Emmaljunga byalag har haft sitt årsmöte i Idrottsföreningens klubbstuga där den mest aktiva punkten på dagordningen var Övriga ärenden! Den aktivaste diskussionen gällde byns överlevnad med färre bussturer då Pågatågen börjar trafikera förbi stationshuset. Det var också aktuellt med cykelväg mellan Emmaljunga och Vittsjö.

Några medlemmar i Emmaljunga byalag njuter av kvällens semlor.

Under förra verksamhetsåret var det aktiv verksamhet med Valborgsfirande, cykelturer samt komplettering av den gamla torvmaskinen. 82 hushåll är medlemmar i byalaget med en årsavgift på 50 kronor som blev oförändrad.
Styrelsen omvaldes med Egon Johansson som ordförande och omvalda blev även Viveca Johansson, Gunilla Svensson, Alf Svensson, Ola Alm och Rolf Nilsson. Nyvald i styrelsen blev Linda Palm. I övrigt blev det uteslutande omval på samtliga poster.

Beträffande cykelväg lär denna vara högt prioriterad i kommunen och förhoppningen var att löftet snarast kommer att infrias. Farhågorna var stora att antalet bussar kommer att minska då Pågatågen börjar rulla i slutet av året. Årsmötet beslutade att förnya skrivelse till aktuell myndighet med motiveringen att med minskat antal bussar kommer privatbilismen att öka vilket inte är till gagn för naturen med ytterligare utsläpp av miljöskadliga ämnen. Det blir i slutändan landsbygden och dess befolkning som drabbas. Uppmaningen var att åka mer buss för att höja statistiken.
Uppfattningen var att flera områden i Emmaljunga hade för hög hastighet på gatorna, särskilt där det vistades barn. Beslut fattades att begära sänkt hastighet på aktuella områden.
Bevarandet av den 300-åriga Björstorpsfuran var aktuell och försök skall göras att skydda denna sevärdhet till eftervärlden. Intresse fanns att ordna en utfärd till ”Bildsköne Bengtssons” uppehållsplats vid Nytebodaskogarna.
Årsmötet avslutades med gemytligt samkväm.

 

Top