VITTSJÖ RÖDAKORS HÖLL KRETSSTÄMMA.

 

VITTSJÖ. Måndagen den 25 februari höll Vittsjö Rödakorskrets sin årsstämma i Linden.
Vid årsskiftet hade kretsen 104 medlemmar. Det är en liten ökning. KUPAN har funnits i 15 år och varit öppen måndag till fredag kl. 14-17.

Verksamhetsberättelsen upptar många aktiviteter. Det gäller både insamlingar och fysiska aktiviteter. Man har skänkt pengar till Världens Barn och Västafrika. Vårkampanjen, Julkampanjen, Katastrofhjälpen och Nationellt projekt har alla erhållit bidrag. Man har ordnat 1:a-hjälpenkurs för årskurs 9-elever vid Bjärnums skola. Boende på vårdhem och äldreboende har erhållit påskblommor. Vid nationaldagsfirandet deltog man med fana i tåget från Marknadsplatsen till Gåsadammen och i november bjöd kretsen boende på Skansenhemmet på en utfärd till Gräddhyllan vid Lagan för eftermiddagskaffe.

Vid mötet berättade psykologen Aras Salih vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigs- och tortyrskada om sitt arbete bland inkommande flyktingar. Aras kom till Sverige under kriget mellan Iran och Irak och läste till psykolog vid Lunds Universitet. Flyktingar bär ofta med sig trauman och posttrauman.  Aras kallar det ”den osynliga väskan”. Man har upplevt död, fängleser, tortyr och förföljelser.

Behovet av hjälp är stort bland dessa flyktingar när de kommer till ett nytt land. Hur skall man vara? Hur tolka de sociala koderna? Att lära språket är ett måste. Det är långt ifrån alla som klarar det på egen hand. Idag har vi tre generationer flyktingar och invandrare i Sverige. Aras avslutar med att säga att det går att leva med trauman om man får prata av sig och därmed får hjälp att gå vidare.

Top