SLÄKTENS HISTORISKA HÄNDELSER KARTLAGD

 

VITTSJÖ- VERUM- AGUNNARYD. Det hela hade sitt upphov i Nordiska Kompaniet i Vittsjö en vacker förvårdag 1942. Då såg gossebarnet Krister Lindkvist dagens ljus och han växte upp bland modellhattar och hyvelspån. Med tiden blev en villa vid Verumsvägen bostad åt familjen Lindkvist, fabrikör Oskar, Ebba, modist samt barnen Kristina och Krister.

Här i Nordiska Kompaniet hade familjen Lindkvist sin bostad under flera år.

Oskar hade sin snickerifabrik vid Lehultsvägen medan Ebba tillverkade olika modeller av damhattar. Han hade även poetiska ådror och kom ut med diktsamlingen ”Med en doft av skogsblommor”.

Med tiden hamnade Krister i Småländska Agunnaryd och blev snart bekant med Ingvar Kamprad, IKEA.s grundare. Genom rätta kontakterna och samarbete blev det både lanthandel och bensinmack i Argunnaryd. Det stora folknöjet i Agunnaryd under flera år var bränning av kolmila men idealiteten tog ett slut före avverkning till brännan som upphörde för att par år sedan.

Krister blev fast i Agunnaryd sedan han funnit sin Birgitta i bygden. Han har skrivit flera böcker om tillvaratagandet av de gåvor naturen slösar med i fråga om energi. Anläggningen på gården ger tillräckligt med värmeenergi för att komma ifrån ström ”utifrån”.

De senaste fem åren har Krister tidvis, eller på senare tid mer regelbundet arbetat med sin släktforskning vilket nu har resulterar i hans 260 sidor aktuella bok som har plagierat sin moders boktitel: Med en doft av skogsblommor, och innehållande flera hundra bilder. Där finns bilder från slutet av 1800-talet och fram på 1900- talet finns flera bröllopsbilder samt familjebilder. Boken slutar med ett släktregister som sträcker sig från mitten av 1800-talet och fram till våra dagar.

Boken är tryckt i 250 exemplar och har delats ut till släktingar och vänner och därmed finns det endast något tiotal exemplar kvar men dessa säljs inte. De är reserverade till släktingar och nära vänner.

Det är ett storartat verk som tagits fram i djupa Småländska skogarna som belyser släkten och de historiska händelserna som inträffar i Vittsjö och Verum. Det är en hembygdsgärning så god som någon som nu har dokumenterats. Tack för fint och gediget arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den värdefulla utgåvan av Krister Lindkvist: MED EN DOFT AV SKOGSBLOMMOR.Top