VITTSJÖ TURISTFÖRENING HÖLL ÅRSMÖTE PÅ CAMPINGEN

VITTSJÖ. På tisdagskvällen den 27/3 samlades ett tjugotal entusiaster på Campingen för att genomföra Vittsjö Turistförenings stadgeenliga årsmöte i Samlingssalen. Ordföranden Göran Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet.


Efter sedvanliga formalia enligt dagordningen granskades styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Den visar hur allmänt föreningen verkar. Rubrikerna är utöver Campingplatsen, Turistbyrån, Flaggning, Underhållning och Gåsadammen med tillsyn och utfodring av alla fåglarna vintertid.  Den avviker inte från tidigare år. Notabelt är att man slutfört och verkställt åtagandena i Leaderprojektet ”Attraktion Vittsjö”. Inom en snar framtid skall EU:s förlängda armar granska om regelverket följts och uppgiften slutförts så att de ekonomiska bidragen kan utbetalas. De som beslutar detta finner vi i Hässleholm, Kristianstad, Stockholm och Bryssel, där pengarna slutligen utanordnas. Fördröjningen förefaller därför mest vara ett administrativt problem helt enligt devisen ”Ju fler kockar…”.

Även verksamhetsberättelsen för Vittsjö Försköningsfond blev genomgången. I den kan man läsa att ”försköningsfonden följer händelseutvecklingen i byn och försöker efter bästa förmåga bevaka, påverka, agera och ta initiativ”. Fonden planerar även för kommande utsmyckningar i byn. En annorlunda insats är att man inhandlat glasburkar som fyllts med ”Vittsjö luft” och delats ut eller sålts till besökande. Ett PR-jippo med historiska drag.
Härefter följde de ekonomiska rapporterna. Att föreningen har en sund ekonomi förstår vi alla. Det fördunklas något av de ovan nämnda och nödvändiga bokföringstekniska åtgärderna som krävs för att klara de fördröjda ersättningarna från EU.
Budgeten för år 2013 innehåller inga sensationella eller ovanliga beräkningar. Den är i stort lika med det gångna årets resultat. Omsättningen är beräknad till miljonen kronor. Marknadsplanen för år 2013 innehåller samma rubriker som i verksamhetsberättelsen.
Härefter följde valen till de båda styrelserna. Presidierna bestod och det blev bara några nya nyval av styrelseledamöter. Medlemsantalet i föreningen är 98 och den låga årsavgiften på 50 kronor består. En medlemsdrive nämndes som en möjlig och lovvärd insats under det nya verksamhetsåret.
Top