EXOTISKT BESÖK VID GÅSADAMMEN

VITTSJÖ. Det kan vara det kalla vintervädret vid Medelhavet som är orsaken till ett exotiskt besök vid Gåsadammen. Det är en pelikan som i går söndag landade på Gåsön i Gåsadammen. Den för våra trakter ovanliga fågeln verkar att trivas tillsammans med alla änder och trots att det under söndagen var väldigt många ornitologer med kameror som sökt sig till Vittsjö för att föreviga den ovanliga gästen.

Pelikanen som tagit en vilopaus vid Gåsadammen o verkar trivas med uppvaktningen.

Enligt uppgifter lär en pelikan varit synlig vid Timmernabben (norr om Kalmar) för ett par dagar sedan.

Det är oklart om det han vara samma fågel som slagit sig ner i Vittsjö men det finns inte så många av denna ras i Sverige varför sannolikheten finns att det kan vara samma fågel. Normala hemvisten för pelikan är området kring Medelhavet men det är tänkbart att den sydliga kylan har lockat pelikanen norrut. Problemet är väl hur pelikanen skall kunna livnära sig på fisk i de isbelagda sjöarna. Tillgången på fisk vid Östersjön är tämligen god och förhoppningsvis har bunkring skett för kommande behov i den stora näbben som har bra lagringsutrymme.

Top