TORNMUSIK FRÅN KYRKTORNET

VITTSJÖ. Sedan 1966 har det varit tradition att Påskdagens gudstjänst blåses in från kyrktornet med påskpsalmer till trumpetmusik. De senaste åren har det varit församlingens kantor som ”blåst in” påsken på detta sätt. Så skedde det även i år där melodierna strömmade ut i flera väderstreck från de öppna tornluckorna.

Mats Lunnergård med trumpet intill storklockan i kyrktornet.


Den stora sammanslagna kören som medverkade vid Påskdagens gudstjänst i Vittsjö kyrka.

Det är ingen nymodighet att musik spelas från kyrktornet. Redan 1936 fanns Vittsjö musikkår uppe i kyrktornet och spelade på Kristi Himmelsfärdsdag bland annat ”Till härlighetens land”, ”Den blomstertid”, samt ”Vår Gud är oss”. Sammanlagt framfördes då sex musikstycken under 30 minuter.

Även 1937 framfördes de sex musikstycken från kyrktornet. På Svenska Flaggans dag marscherade musikkåren genom samhället och fortsatte på ”Villabackens krön” med bland annat ”Sveriges flagga” och marschmusik. En torsdagsmorgon i mitten av juni månad 1938 klockan 08.30- 11.30 spelade musikkåren vid Sjöstugan. Vid något senare tillfälle har musikkåren spelat men upphörde sannolikt efter hand.
Vid Påskdagens gudstjänst i år var det åter Mats Lunnergård som med trumpetens hjälp lät påskpsalmers melodier flöda ut över nejden.
Gudstjänsten var ordnad som påskkantat med ett 40-tal medverkande från kyrkans körer. Det var omväxlande textläsning där sånginslag kom allt som oftast med påskens budskap med inslag av tvärflöjtsolon. Som extra utsmyckning av helgedomen fanns påskliljor vid varannan bänkrad.

Alla besökare i kyrkan fick en påsklilja med sig hem efter gudstjänsten.

Flera unisona psalmer sjöngs och vid utgången delades det en påsklilja till varje besökare i gudstjänsten som ett tecken på Påskdagens högtid.

Top