MALIN BENGTSSON

VITTSJÖ. En av våra skönsjungande tjejer i våran Hembygdskör, är Malin. Fast kanske hennes epitet är änmer instrumentalistens. Från den obligatoriska blockflöjten från klass tre i grundskolan är nu hennes register av större dignitet. Omfattar numera även fiol, saxofon, gitarr och något piano samt elbas och trummor. Malin har varit verksam i Bygdespelarna. En orkester som ställer upp vid olika evenemang i våra trakter av norra Skåne. Delvis Halland, delvis södra Småland, i en ungefärlig radie av en tio mil från Vittsjö räknat.
Den 8/7 2013 fyllde Malin 25 år men detta hade föregåtts av lärarexamen i musik och svenska den 5 e. juni. Och en final med en större ”baluns” den 6 e. juli på Vittsjö skog. Med mat och dryck och varierande musik med dans.
Skolor och undervisning som lett fram till målet var treårigt gymnasium vid Tekniska skolan, Hässleholm, med sitt estetiska program, där musik ingick.  En ettårig sejour på folkhögskolan i Markaryd följdes av fem års universitets-studier i Malmö och Lund. Musikhögskolan i Malmö var platsen för musikstudier och i Lund lästes svenska för lärarkompetens.
En av Malins släktrötter går till Lilla Frösboholma. Hennes mormorsmormor var Gunilla Nilsson, gift med Fredrik och boende i denna by. Skrivaren av detta skall enligt vad Malin räknat fram vara Brylling till hennes mormorsmor och denna dams namn var Linneà.
Så vi i Vittsjö hembygdsgrupp gläder oss naturligtvis mycket så länge vi får behålla denna eminenta dam i våran kör eller egentligen grupp.
Vi önskar henne LYCKA TILL för en god framtid!

 

Top