KYRKOGÅRDSVANDRINGEN – EN KULTURGÄRNING

VITTSJÖ. Lördag kl. 14.00 startade årets sista kyrkogårdsvandring på Vittsjö kyrkogård. Det var även sista gången Ebbe Persson ställer upp efter att i 24 år ansvarat för de här trevliga vandringarna som möjliggörs genom ett samarbete mellan Kyrkan och Hembygdsföreningen.

Det blir 70 gånger han fungerat som värd och guide. En hedervärd prestation. Nästa år blir det John Sturesson som tar över och kallar intresserade samman för att utröna personerna och släktskapen bakom namnen på gravstenarna.

Det var 28 besökare som lyssnade till och kompletterade uppgifterna Ebbe lämnade om dem som avsågs bakom namnen på gravstenarna.

I en by av Vittsjös begränsade storlek finns det mycket kunskap om människorna i generationerna före oss. Alla tillkommande uppgifter noteras givetvis för att vidarebefordras vid kommande vandringar. För en inflyttad är det spännande att lyssna till alla kommentarer och tillägg, som man lätt anknyter till många av de nu aktiva byborna.

Top