Dagen för världsrättvisa

Idag den 17 juli är det Världsdagen för internationell rättvisa, även kallad "Day of International Criminal Justice". Dagen firas över hela världen som en del av ett försök att erkänna det framväxande systemet för internationell straffrätt samt även för att uppmärksamma grundandet av den internationella brottmålsdomstolen. Denna bildades i Haag den 17 juli 1998.
Mycket passande har också FN:s generalförsamling enhälligt beslutat att dagen efter ”rättvisedagen” det vill säga den 18 juli, på Mandelas födelsedag, skall markeras som den internationella Nelson Mandela dagen. Frihetkämpen och fredsprisvinnaren är den första nu levande personen som får en egen FN dag.
FN:s generalförsamling ville med beslutet uppmärksamma Mandelas arbete för fred, försoning, mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen. "Genom att anta resolutionen vill FN visa sin uppskattning för det arbete som Mandela gjort för människor världen över," sade generalförsamlingens president Ali Abdussalam Treki.

Top