12 700 KRONOR TILL TJERNOBYLLÄGRET

VERUM. Höjden till taket i Verum kyrka var högt i koret men sången och glädjen räckte ända upp och fyllde även hela helgedomen där drygt 200 personer lyssnade till ungdomarna från Kiev som drabbats av olyckan vid Tjernobyl. Det var tredje gången som ungdomar från lägret i Broby kom till Verum för att glädja både sig själva och åhörarna. På tisdag avslutas lägret med stort framträdande i Broby och sedan åker de omkring 60 ungdomarna åter hem till Kiev.

Den sång- och musikaliska gruppen gav konsert i Verum kyrka.

Lägerverksamheten i Broby har pågått under 19 år dit ungdomar har kommit för att under några veckor leva under drägliga förhållanden till skillnad från förhållandena i sin hemort. Under vistelsen med utgångspunkt från Broby har drygt 15 platser besökts där ungdomarna sjungit samt spelat. På platserna har kollekt tagits upp då kostnaderna för resor och uppehåll i Broby kostar 300 000 kronor. Konserten arrangerades i samarbete med Svenska Kyrkan och Bygdelaget i Verum

I Verum var det Carl Olof Danielsson som framhöll de två tidsepokerna, före och efter Tjernobylbesöket! Lägerchefen Rolf Tillman gav kort information om lägret och det visade sig vid förfrågan att en handfull besökare lyssnade till ungdomarna för första gången. Artisterna inledde ”På läger i Broby”, framfört på nära nog oklanderlig Svenska.
Ungdomarna från det musikaliska Ukraina visade sina medfödda tallanger i sång och spel. En jänta från det drabbade området såg för tre dagar sedan en nyckelharpa för första gången. I Verum var hon solist med sin nya gåva från Broby efter tre dagars övning. Flera av ungdomarna hanterade med bravur sina instrument med elegans, saxofon, fiol, tvärflöjt och mandolinliknande strängspel. Det blev vidare ”Änglavisa” med ljud från änglaklockor, och Man ska leva för varandra, sjungen på klanderfri Svenska där åhörarna också stämde in i sången som blev unison.
Ledarteamet, en grupp på cirka 15 personer visade sina förmågor att även sjunga. Den musikaliska ledare Alona sjöng tillsammans med gitarrspelande kollega O store Gud där en vers sjöngs på Svenska.
Under musik från en ungdom togs det upp kollekt för bekostandet av lägervistelsen. Då upptagarna av kollekten närmade sig altaret hördes en öst från läktaren: ”Får vi inte ge någon kollekt?” De båda håvbärarna hade glömt att det fanns lyssnare även på läktaren! Kollekten uppgick till 12 700 kronor (inkl läktargåvan)!
Efter några sång- och musikstycken avslutades högtiden med sången Jesus älskar alla barnen, delvis framförd på Svenska. Ett även synbart tack uppfördes då de unga medverkande höll upp var sitt rött hjärta under tacksång och med unison bugning blev det Tack ska ni ha.
Ingvar Larsson från Bygdelaget lämnade en bukett blomster under välljudande tacktal till aktörerna och särskilt till organisatören Alona som för övrigt är dirigent för en orkester i hemlandet. Blomstren skulle dock stå väl synliga i Broby för alla aktörerna som hade sin värdefulla del i det fina programmet. Slutligen blev det kramkalas med ”Natti natti” till så många som ville ha en kram från andra sidan Östersjön.
Efter konserten var det Bygdelaget som lekamligt bjöd till församlingshemmet med färdkost till bussresan till Broby.
Bildsvep från konserten i Verum kyrka:

Top