NYTT SPÅNTAK I GUNDRASTORP

GUNDRASTORP. Gundrastorp anrika kvarn har anor från 1500-talet och dokumenterad 1621 som skvaltkvarn. Nu är det åter tid att lägga nytt spåntak på den gamla kvarnen. Förra takläggningen skedde 1994. Konstateras att ett spåntak klarar maximalt 20 år som skydd för väta. Orsaken är sannolikt det sura nerfall som kommer upp ifrån. Stridigheterna fortsätter från 1737 till våra dagar angående skötsel med mera!

Spåntaket håller på att förnyas av f v Johan Olovsson, Collette Coymans och Nils Nilsson.

Tidigare spåntak höll tätt något mer än 15 år. Föroreningarna hade redan då börjat verka negativt. De spåntak som lades i början av 1900-talet hade en livslängd på upp emot 50 år, detta innan föroreningarna började inverka menligt.

Nu är det Nils (Nisse) Nilsson från Örkelljunga som är etablerad täckare av olika sorters tak, från takspån till halm. I tisdags började byggnadsställningarna komma på plats och i onsdags började avklädningen av det gamla taket och i torsdags började de nya spånen komma på plats.
Beräknad åtgång av takspån till de båda taksidorna är 13 000 spån och dessa har tidigare framställts av hembygdsföreningens medlemmar. Det åtgår omkring 100 spån till varje kvadratmeter och lika många obehandlade 2½ tums trådspik åtgår. Hässleholm kommun är ägare till byggnadsminnet i Gundrastorp och har anställt entreprenör Nils Nilsson för arbetet. Han har tidigare utfört liknande och andra arbeten vid anläggningarna.
Kvarnen var i drift under olika perioder fram till 1958 då axeln till vattenhjulet brast av ålderdomssvaghet. Efter omfattande restaurering kunde kvarnen åter visas i drift 1978. På grund av meningsskiljaktigheter har inte anläggningen varit drift de senaste åren. Ansvarig för skötsel och tillsyn är Ebbe Persson. Förhoppningen finns att inom ett par år skall en av anläggningarna kunna visas i drift. Tills vidare är både såg- och kvarnbyggnader stängda.

Top