BRONSLUR OCH GALLAHORN VID SOMMARAKADEMIN

BJÄRNUM. Vad är musik och vad är ljud? det kunde med säkerhet inte musik arkeologen Cajsa Lund identifiera vid Sommarakademis andra dag, denna dag förlagd till Bjärnum. Fornminnesföreningen var värd för denna samling för de cirka 50 deltagarna vid akademins 26.e verksamhetsår. Eftermiddagen ägnades åt bussresa till södra Skåne.

 

Cajsa Lund ger ljudligt ljud med Gallahorn.
Det finns inga klara linjer som skiljer musik från ljud, konstaterade Cajsa Lund. Ordet musik tonade inte fram förrän på 1500-talet och då var ordet musik lånat från Grekiska språket. Längre tillbaka i fornnordiska tiden existerade inte musik utan endast ljud och detta frambringades i olika sammanhang för att överklassens människor skulle bli hörda. För att på ett ljudligt sätt demonstrera detta frambringade Cajsa Lund ljud från Gallahorn. I dagens läge hade kanske ett sådant ljud kallats musik?
Betydligt senare kom bronsluren ett mastigt instrument som var på modet för cirka 3 000 år sedan.  Omkring 50 fynd har gjorts av detta instrument som främst använts i Östersjöområdet under tämligen kort period.
Näverluren ansågs som ett samhällsnyttigt instrument och ett arbetsredskap. Detta instrument utvecklades från ett primitivt arbetsredskap till ett musikinstrument i den högre skalan. Cajsa Lund visade upp flera primitiva ljudredskap som användes för samling av kreatur men även här fortsatte utvecklingen där ljud så småningom blev musik vid dans i vägskälet under sommartid.
Primitiva ljud från vassrör utvecklades för att så småningom gestalta en saxofon medan dagens harskramla har framställt från ett förenklat instrument som var gångbart under forntiden. Olika ljudinstrument hade utvecklats till fågelläte från en lergök. Kornknarrens läte kunde imiteras med hjälp av avancerade träpinnar. Mycket, kanske det mesta hade utvecklats från torpmusik till slottsmusik.
Eftermiddagen under tisdagen ägnades åt bussresa till Skånska slottslandskap vid Svenstorp samt besök med fika i Anders Ödmans prästgårdsträdgård. Onsdagens ägnas åt Hovdala med olika föreläsningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajsa Lund med en framgrävd bronslur som var populär för 3 000 år sedan.Top