AVSLUTNING PÅ SOMMARAKADEMIN 2013

Ett av föredragen var traditionsenligt förlagd till Hovdala söder om Hässleholm.

I många år fick akademins deltagare, under ledning av arkeolog Anders Ödman, pröva på arkeologi under en dags utgrävningar vid olika historiska platser i vårt område, och under  flera år var dessa förlagda till Gårdstalien strax öster om Hovdala slott.

Även i år har Anders Ödman lett utgrävningar vid Hovdala, fast sedan ett par år utan akademideltagare, och Anders Ödman inledde dagen med att redogöra för de fynd man i sommar gjort strax norr om slottet.

 

Deltagarna i årets Sommarakademi lyssnara till Fredrik Nilssons intressanta föredrag.

Dagens andra föreläsning hölls av Anders Reisnert, stadsantikvarie i Malmö och borgforskare, över ämnet ”Torup-Hovdala-Grubbe”

Sigvard (Sigurd) Grubbe, 1566-1636 var född på Lystrup på Själland, son till Eiler Grubbe och Else Björnsdotter Laxmand, dotter till Björn Laxmand på Hovdala. Grubbe är känd för eftervärlden som en mycket sympatisk man, en känslomänniska, mecenat, författare och poet men också en globetrotter som gjorde många och långa resor i Europa, bland annat ända till Nordkap. Grubbe som var en utbildad man, studerade bland annat i Wittenberg och Basel i Schweiz, kom att bli mycket nära vän till danske kungen Kristian IV. Sigvard Grubbe var också en ”fredens man” som insett att krig bara är till fördärv och inte för något gott med sig.


Akademins sista föreläsning för året hölls av Fredrik Nilsson, professor i etnologi, över ämnet ”FETA KUNGAR, RUNDA SKÅNINGAR OCH MAGRA BORGARE” .

Fredrik Nilsson redogjorde på ett intressant och humoristiskt sätt om synen på speciellt mäns vikt och övervikt under historiens gång. Övervikt, som under vissa tider ansetts som ett tecken på välmående, fördömdes under 1800-talet då ett slankt ideal infördes med den ”vältränade” Carl XIV Johan.

Det är också under 1800-talet som MR Banting skriver en uppmärksammad artikel om överviktens problematik. Banting, som själv varit överviktig reser, efter att ha ”bantat”, runt och med hjälp av ett antal lager av kläder demonstrerar han sig själv ”före och efter”

Denna föreläsning avslutades årets akademi, den 26:e i ordningen. Förslag på tema för nästa års akademi har redan kommit kommittén för sommarakademin till handa.

Nya och ”gamla” deltagare samlas åter till 2014 år sommarakademi.


Top