STOR SKOLTRÄFF I SNÄRSHULT

SNÄRSHULT. Samtliga elever som fått sin undervisning i Snärshult skola var inbjudna till skolträff i Snärshult. Skolan var verksam från 1910 till 1956 men av förklarlig orsak var inte de allra äldsta eleverna närvarande!  Ålderman var sannolikt Folke Davidsson, född i Snärshult, skolelev i Snärshult men nu bosatt i Hästveda med sina 92 år.

De flesta av de många skolkamraterna samlade till gruppbild.

Sammanlagt var det 90 elever som haft sin undervisning i Snärshult som var kallade till träffen och 62 av dessa kom till den lilla byn väster om Vittsjö. För 30 år sedan hölls den första träffen men då kallades endast ett par klasser till träff. Nu var alla elever kallade till denna andra Snärshultsträff.
Skolan är numera fabrikslokal varför någon samling inte kunde ske där men missionshuset, som är tretton år yngre än skolhuset mitt i byn blev i stället knutpunkt. Samlingen började med lite tvekande hälsningar: Vem är du? Frågan var mer än berättigad då det fanns personer som inte sett varandra sedan skolan var slut. Lars Henningsson höll improviserat skolupprop och alla blev mer bekanta med varandra.

Lars Henningsson hade också öppnat den gamla lanthandeln som har behållit både interiör och exteriör med varor på hyllorna Eleverna hade under sin skoltid nästan daglig kontakt med affären då föräldrarna ringde och beställde varor som eleverna hämtade hem. Allt som oftast var det ålderdomshemmet i Kristenstorp som skulle ha hem varor och det passade eleverna från Lönsholma som hade sin skolväg förbi ålderdomshemmet, eller arrendatorn som skulle ha en strut snus. Belöningarna uteblev inte!

Träffens ”skolmatbespisningen” skedde i missionshuset och var lite mer påkostad mat än var det gamla skolköket kunde åstadkomma för mer än 50 år sedan. Då gavs senare tillfälle i missionshuset för alla att återknyta bekantskapen med alla. Längst ifrån kommande besökare kom från Norge och Finland men några andra har tiotals mil att färdas till Snärshult. Många var bosatta inom närområdet, bland annat Sven- Bertil Johannesson som tillhörde sista årgången som lämnade skolan innan den upphörde.

Initiativtagare till skolträffen var Bengt Bengtsson, Bjärnum, Lars Henningsson, Markaryd och Sivard Strand, Vittsjö.

Dagen efter var det skol- och konfirmandjubileum i Vittsjö kyrka med 27 närvarande kamrater från skoltiden.Top