LUNNERGÅRD PREDIKADE I ROSENIUSKYRKAN

LUNDSGÅRDEN/VITTSJÖ. Karl- Eve Lunnergård följer i fädernas spår som förkunnare i tredje generationen. Karl-Eves far och farfar var precis som Karl- Eve själv, både lantbrukare och predikant.

Karl- Eve Lunnergård som varit talare i Roseniuskyrkan tre gånger.

Karl- Eve har följt i fädernas fåror men med den skillnaden att ingen av hans föregångare har blivit kallad att predika i Stockholm förutom farfar Nils som tillhörde styrelsen och kanske han även predikade i Stockholm vid något av sina besök där.

Karl- Eve har vid tre tillfällen blivit kallad att predika i BV:s (Bibeltrogna Vänner) kyrka, Roseniuskyrkan vid Smala Gränd i Stockholm. Det var genom släktkontakt som Karl-Eve blev kallad till Stockholm då hans brorson bor i denna landets huvudstad och är aktiv i föreningen där.
BV i den delen av Stockholm har en egen lokal, Roseniuskyrkan. Kyrklokalen är stor och står långa tider outnyttjad så därför hyrs lokalen ut till närtroende samfund, Læstadianer vid vissa tillfällen. Kyrkan har, liksom andra samfund närradio inom området.

Interiör av Roseniuskyrkan där Karl-Eve Lunnergård predikat.

Karl- Eves farfar Nils Jönsson var både lantbrukare och predikant, i början inom EFS men övergick senare till BV och Missionsförbundet, sedan det blivit en schism inom rörelsen år 1870. Nils Jönsson var en tid ordförande i Hässleholm missionsförening som i grunden tillhörde BV. Nils Jönsson avled 1924 något över 80 år gammal. Svenska missionsförbundet bildades 1870 sedan avhopp hade skett från EFS. BV bildades 1904 och slutliga avgörandet kom 1911 då det blev en fast markant delning mellan EFS och BV.
Då som nu är det oftast inte alltid den religiösa inställningen utan en maktkamp att komma till högre maktposition inom egna leden som är orsak till splittring eller schismer!

Karl- Eves fader, Olof Nilsson tog namnet Lunnergård efter gården som kallades Lundsgården. Han var också både lantbrukare och predikant inom BV men schismen mellan EFS och BV hade börjat luckras upp varför han även deltog i EFS arbete på orten bland annat som söndagsskollärare. Olof Nilsson avled 1959, 77 år gammal.

Som framgår av predikoturer var Olof Nilsson en flitig predikant.
Karl- Eve har alltså tagit upp arvet från sina förfäder. Under de senare åren har han varit predikant på flera platser inom BV i norra delarna av Skåne. Dessutom har han vid ett flertal gånger varit gästpredikant på flera platser i Blekinge och har alltså även predikat i Stockholm tre gånger. Under ett år var Karl-Eve ledamot i BV:s riksstyrelse men tröttnade! Han för ingen strikt linje med BV utan deltar också i andra kristna samfunds verksamhet.
Karl-Eve är en resande man över hela världen. Han har varit sjöman, han har varit lantarbetare i Amerika med återbesök på platsen och han har varit husflyttare i Afrika. Numera håller han sig mestadels i fädernas och sin egen trakt där han trivs bäst med sin stora umgängeskrets.

Top