AKTIVITETER ROAR I MEDBORGARHUSET

VITTSJÖ. På dagen fem år med födelsefest, rullbakelse, grädde och jordgubbe var det som gällde då Fritidsgården i Vittsjö Medborgarhus jubilerade med flaggan i topp. Aktiviteten inom Fritidsgården visade en toppnotering med 25 125 besökare på gården sedan invigningen för fem år sedan. Påfundet från politikerhåll att kalla Medborgarhuset för Allaktivitetshuset var ett slag i luften.

Fritidsledare Andreas Malm samlade några av ungdomarna till gruppkram!

Medborgarhuset är Medborgarhuset och kommer så att förbli. Att det finns alla sorters aktiviteter inom väggarna är en annan sak!

På jubileumsdagen kom både Stefan Larsson och Bengt Ströberg från kommunala ledningen för att kontrollera att aktiviteterna i Medborgarhuset har en stor uppgift att fylla. De blev inte besvikna.
Stefan Larsson uttryckte sig så att verksamheten har en stor uppgift att fylla för ungdomar med utbildade och kvalificerade ledare. Det är en fin träffpunkt för ungdomar som kan sysselsätta sig under kontrollerade former.
Huvudansvarig för verksamheten är Andreas Malm som håller ordningen i trim liksom han även leder styrketräning och dessutom finns på plats vid förekommande behov. Aktiviteterna i Medborgarhuset är öppet för mellanstadiet måndag- fredag klockan 14- 17 medan högstadiet och gymnasieklasserna kan komma onsdagar klockan18- 21 samt fredagar klockan 18- 23.
Ungdomarna får komma att vara sig liksom själva utan tvång men husets regler gäller utan undantag. Det kallas frihet under ansvar där alla kan finna sin nisch utan att känna behov att hävda sig.

Ofta blir det mindre köbildning framför datorerna där det kan spelas lite av varje.

Här finns datorspel, andra spel och hela idrottshallen bjuder på många tänkbara aktiviteter. Det är många ungdomar, inte enbart från Vittsjö utan det kommer även ungdomar från angränsande orter som funnit tillfredsställelse och behov att komma samman.
Vid ”högsäsong” kan det komma upp emot ett hundra ungdomar under en kväll och alla blir lika välkomnande. De ungdomar som kommer till aktiviteterna håller inte på med så kallat bus i samhället utan kan roa sig tillsammans. Enbart detta ger ett plus för Medborgarhusets vara.

Födelsekollage. Anslaget visar de aktiviteter som bjuds i Medborgarhuset och bilder visar gången verksamhet.

Det var Öppet hus under firandet och visst kom det besökare som lämnat ungdomsåren bakom sig. Gården bjöd på fika och det blev flera rundabordssamtal medan ungdomarna roade sig på olika håll under kontrollerade former.

Top