VILL DU KÄNNA DIG NYTTIG – BLI LEDSAGARE.

VITTSJÖ. Vi närmar oss hösten. Då kommer tiden när många vill delta i olika aktiviteter. De flesta av oss kan det utan ansträngning. Men för en del är det nästan omöjligt att kunna vara med. Fysiken och orken räcker bara inte till.

Katarina Grahn, boende i byn, avser att skapa möjligheter för dem, som inte kan komma till aktiviteterna av egen kraft, att kunna delta. Dels ställer hon upp som ledsagare själv och dels kommer hon att i samverkan med andra frivilliga inom House of Beatrice att samordna behoven för de äldre och funktionshindrade som behöver ha hjälp. På samlingspunkten Linden och i de båda pensionärsföreningarna, som verkar i Vittsjö, känner man till behoven. De kan säkert bidra till genomförandet.

Katarina är utbildad undersjuksköterska och har ett brinnande intresse för att kunna hjälpa, och stötta andra i vardagen. Hon och House of Beatrice genomför denna satsning eftersom de ser behovet. Katarina satsar sin tid på detta. Det är kostnadsfritt för den som ledsagas.  Är du intresserad att få hjälp eller hjälpa till ring Katarina på telefon 073-256 46 37.

Du är också VARMT VÄLKOMMEN till House of Beatrice som är en varm, fridfull och trevlig plats där det skapas möjlighet till trevlig gemenskap i ett naturskönt område som ligger i Ullstorp mellan Vanneberga och Önnestad.
Där kan man delta i olika aktiviteter som föredragskvällar, ta en fika i Kafét, umgås och lära känna nya människor och MÅ bra.

Top